Връзка с нас

Адрес:

1000 София,
ул. "Цар Шишман" № 5, ет.2
България

Телефони:

+359 2 832 14 54
+359 888 315926
+359 889 332580

Факс: +359 2 832 14 54
Е-mail: office@ipil.org
Лице за контакт:

проф. Николай Натов
Председател на УС

Д-р Васил Пандов
Секретар